תנאי שימוש

הנך מתחייב לשמור על התנאים הבאים

כללי:
הגולש באתר קורס מתחייב שלא לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר, במכללות המופיעות באתר, בבעלי האתר או בגולשי האתר. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, בין באמצעות רשת אינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.

שליחת פרטים

באתר מופעלת מערכת לשליחת פניות ("לידים") למוסדות מסוגים שונים, לרבות מוסדות לימודים שונים. הנך מצהיר בזאת כי שליחת הפרטים אל מוסד כלשהו הינה על אחריותך בלבד, והאתר לא יהא אחראי למקרים בהם תוטרד ע"י מפרסם כלשהו. כמו כן, במידה שמפרסם עשה שימוש כלשהוא בפרטיך, לא יהיה האתר אחראי לפעולתו ולתוצאותיה. בהסכמתך לקבל דיוור, הינך מאשר לקבלת דיוור בין בדואר אלקטרוני, בין בהודעות SMS ו/או בכל אחד מאמצעי התקשורת שמסרת, מהאתר או ממוסדות הלימוד שמופיעים בו. לתשומת ליבך, במידה והמפרסם מינה שלוח לקבלת הפניות, כגון משרד פרסום, הליד מועבר גם לשלוח זה של המפרסם. בנוסף, אם שלחת למפרסם את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הטלפון שלך, כתובת מגורים וכדומה, הנך מסכים בזאת לקבל מהמפרסם חומר פרסומי כל עוד לא תצהיר בפניו כי הנך מעוניין להפסיק שירות זה. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם לך עקב שימוש של מפרסם כלשהו בכתובת הדואר האלקטרוני ששלחת לו, בטלפון או בפלאפון, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר אודותיך ששלחת ביוזמתך.

על אף האמור לעיל, רשאים בעלי האתר בעצמם או כחלק משיתוף פעולה עם שותפיהם העסקיים, לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

זכויות יוצרים ואחריות משפטית:
אתר קורס הינו הבעלים הבלעדיים של זכויות היוצרים בתוכן המופיע באתר. שימוש בתוכן המופיע באתר יהיה שימוש הוגן וסביר, בהתאם לכללים הקבועים בדין. השימוש בתוכן המופיע באתר יהיה למטרות פרטיות בלבד. בכל מקרה, אין לעשות שימוש בחומר המוגן ללא ציון מקור המידע ומבלי לשמור על ערכו של התוכן. רק הסכמה מפורשת בכתב מבעלי האתר תאפשר שימוש בתוכן האתר. האחריות המשפטית על הפרטים הנוגעים לכל מוסד לימודים הינו של מוסד הלימודים עצמו אשר נתן הסכמתו לפרסום התוכן אודותיו (מבצעים והנחות, תארים המוכרים ע'י המל'ג וכדומה).

שמירת פרטיות:
אתר קורס לא מוסר את פרטיך לצד שלישי ללא קבלת הסכמתך המפורשת. יחד עם זאת, גולש השולח פרטיו דרך האתר יהיה מודע לכך כי ייתכן והגוף אליו שלח את פרטיו יעשה שימוש אחר בפרטיו ויעבירם לצד שלישי. אתר קורס אינו צד לפעולות אלו, ומסיר מעצמו את האחריות לכך.

שימוש בפרטים:

מידע אודות הגולשים נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר. המידע נאסף על ידי אמצעים טכנולוגיים מסוגים שונים. אתר קורס מתחייב שלא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות הגולש, אלא אם ביצע הגולש הפרה של תנאי שימוש אלה או פעולה אחרת שיש בה כדי לפגוע באתר, בגולשיו או בשותפיו.

פרסומים באתר:
כל המידע באתר אודות מוסדות לימודים הוא בבאחריות מוסדות הלימודים ולא האתר. הגולש לא יוכל לבוא בטענות אל האתר במקרים של חוסר דיוק או הטעייה בחומר המפורסם ע"י מוסדות הלימודים. המשתמש מצהיר בזו כי האחריות על השימוש בחומר מוטלת על כתפיו בלבד ובאחריותו לבדוק את נכונות הפרסום ועדכנותו. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע שהתוכן שבאתר אינו בבחינת ייעוץ או המלצה משתמעת. למען הסר ספק, המכללה עצמה היא המקור המוחלט והבלעדי לתוכן ולנכונותו, והגולש יבדוק אצלה את נכונות הפרסום. התכנים הנ'ל הינם מסחריים באופיים, והאתר אינו ממליץ או מעודד לרכוש מוצרים או שירותים אלה. למען הסר כל ספר, אתר קורס אינו צד לשום עסקה בין הגולש לבין מכללה כלשהי.

קישורים מהאתר:

באתר קיימים קישורים (לינקים) לעמודים שונים באתרים חיצוניים ברשת האינטרנט. האתר אינו מפרסם את התכנים בעמודים אלה ואינו שולט או מבקר אותם. עצם ההפנייה אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, או חוקיותם של אותם תכנים. האתר אינו  אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות על אותם תכנים. האתר אינו מתחייב כי הקישורים (לינקים) שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את הגולש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף קישורים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

פנייה למפרסמים:

באתר מותקנת מערכת המשמשת להתקשרות בין גולש המתעניין הלימודים לבין מכללה כלשהי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכת זו לצרכי הצעת שירותים ופרסומים שונים למכללות, או לכל מטרה אחרת שאינה למטרת התעניינות בלימודים. השולח פניות דרך האתר שלא למטרת התעניינות בלימודים, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר מיידית סכום של 2500 שקלים חדשים עבור כל פנייה שנעשתה לצרכי פרסום שירותיו או הצעת שירותיו, זאת ללא צורך מצד בעלי האתר להוכחת נזק שנגרם להם כתוצאה מפעולה זו. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין נזקים שגרם.

פיצוי ושיפוי:
הגולש המפר את תנאי השימוש או עושה פעולה כלשהי הפוגעת בבעלי האתר, במפרסמים בו או בגולשים אחרים, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר את סכום הפיצוי שידרשו ללא צורך בהוכחת נזק שנגרם לבעלי האתר, אף במקרה שלא נגרם כל נזק. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.


אודות - תנאי שימוש - צור קשר - מפת אתר
שירות אישי חינם
תנאי שימוש
סגור חלון
רוצה שמוסדות הלימוד יחזרו אליך עם כל התשובות?